• 1
  • 2
  • 3
%%s
%%s
%%s

Selviytyjä sinnittelee yksin - menestyjällä on valmentaja!

Minkä ylipäänsä voi sanoa, sen voi sanoa selvästi, ja mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava
-Ludwig Wittgenstein

MITÄ COACHING ON?

Coaching on omaksuttu työelämään kilpa- ja huippu-urheilusta, jossa urheilijoilla ja joukkueilla on oma valmentajansa, ”coach” (arkisemmin ”koutsi”). Menetelmissä ja toimintatavoissa on paljon yhteistä; työelämän coach laatii myös asiakkaalleen harjoitus- ja ”kilpailuohjelmaa” (toimintaohjelmaa muuttuviin tilanteisiin) samaan tapaan kuin huippu-urheilussakin tehdään.

Coachingin avulla voidaan auttaa valmennettavaa saavuttamaan työssään henkilökohtaiset ja organisaation hänelle asettamat tavoitteet. Menetelmän avulla voidaan myös kehittää ammatillista suorituskykyä ja yhteisöllistä osaamista. Coaching auttaa luomaan ja saavuttamaan asiakkaan onnistumisen kannalta tärkeät, isot päämäärät sekä niitä tukevat välikohteet.

Voit pyytää tarjouksen coaching-palvelusta tästä.

Meillä on työelämässä lupa menestyä – itse asiassa sitä odotetaankin meiltä. Coaching on yksilöllistä harjoitusta ja ”sparrausta”, joka auttaa kasvamaan ihmisenä, ammattilaisena tai esimiehenä. Se ei opeta sanan perinteisessä merkityksessä, vaan auttaa asiakasta oppimaan itse.

Coaching vahvistaa motivaatiota ja tuo usein kaivattua systematiikkaa toiminnan ylläpitoon. Tietoisuuden herättämiseen, itsetarkkailuun ja itsensä henkiseen peilaamiseen liittyvää itsesäätelyä on mahdollista oppia ja omaksua coachin opastuksella.

Menettelytapa nojaa paljolti antiikin Kreikan Sokrateen kehittämään dialogiseen menetelmään. Sokratesta pidetään erityisesti etiikan ja moraalifilosofian isänä. Hänen havaitsemiaan hyveitä olivat muun muassa hurskaus, viisaus, kohtuullisuus, rohkeus ja oikeudenmukaisuus. Sokrates sanoi usein, että "elämä ilman tutkiskelua [dialogia] ei ole ihmiselle elämisen arvoista". (ks. alla)

 

KENELLE?

Coaching sopii kaikille työelämän ammattilaisille, joilla on tarve saada työhönsä ammatillista tukea ja keskusteluohjausta. Aivan erityisesti kasvuyritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden asiantuntijoille, esimiehille, johtajille ja yksityisyrittäjille coaching on osoittautunut tehokkaaksi opastusmenetelmäksi.

Myös erilaisissa vertaisryhmissä ohjaajina ja mentoreina toimivat henkilöt ovat kokeneet coaching näköaloja avartavana ja myös voimaanuttavana kokemuksena.

Coaching sopii aina, kun on tarve ylittää pelkkä ”pärjääminen” tai ”jotenkuten selviytyminen”; on vapautettava ihmisen todellinen suorituskyky, jotta menestys tulisi mahdolliseksi.

MITEN?

Jokaiselle valmennettavalle voidaan laatia henkilökohtainen valmennusohjelma – tähän osallistuvat valmennettava itse, coach ja esimies. Yleensä valmennusohjelman kesto vaihtelee 6 – 12 kuukauteen, jonka aikana asiakas ja valmentaja tapaavat esimerkiksi 2 – 4 viikon välein. Tapaamisten välillä voidaan pitää yhteyttä myös puhelimitse, Facebookin avulla, sähköpostitse ja muilla välineillä. Lisäksi voidaan tehdä erilaisia tavoitteisiin pääsyä tai osaamisen kehittämistä tukevia harjoitteita.

Coachin kysymyksenasettelu noudattaa yleensä seuraavia suuntaviivoja:

  • Uskallatko menestyä, tohditko vapauttaa todellisen potentiaalisi?

  • Miltä onnistuminen sinusta näyttää?

  • Mitkä ovat kriittisiä onnistumisen mittareita ja arviointikohteita?

  • Mitä tarvitset onnistuaksesi?

  • Mitkä ovat seuraavat konkreettiset askeleesi matkalla onnistumiseen?

Valmentaja, coach, toimii siis eräänlaisena katalyyttinä, joka luo vaihtoehtoisia reittejä ja nopeuttaa perustehtävissä onnistumista; selviytymisestä kukoistukseen, sinnittelystä loistokkuuteen.

SELVIYTYMINEN ON VÄLTTÄMÄTTÖMYYS,

MENESTYS ON VELVOITE,

    • HOHDOKKUUS ON MAHDOLLISTA.

_MG_6182

Tervetuloa Practian uusituille kotisivuille, joilla toivomme Sinun viihtyvän. Tuotamme ja lisäämme artikkelikirjastoon jatkuvasti lisää materiaalia josta toivomme Sinulle olevan hyötyä. Etusivulta löytyvää blogia päivitämme myös säännöllisesti. Otathan yhteyttä jos uskot meidän voivan auttaa sinua tai yritystäsi. Toki kuulemme erittäin mielellämme myös mielipiteesi uusituista sivuistamme.
- Antti

Yhteystiedot

0500 369 103

antti.suvanto(at)practia.fi

Postiosoite
Kalevankatu 4 IV krs
40100 Jyväskylä

Käyntiosoite
Pohjoinen Hesperiankatu 37 A
00100 Helsinki

AAA, Korkein luottoluokitus 2011