• 1
  • 2
  • 3
%%s
%%s
%%s

Practia Yrityksille

Toimiva työyhteisö on jokaisen yrityksen perusta. Tuloksekkuus ei kuitenkaan koostu pelkistä ammatillisista taidoista. Työn hallitsemisen lisäksi oletetaan työntekijän osaavan vuorovaikuttaa, hallita stressiään ja olla hyvä alainen tai täydellinen johtaja – aika paljon vaadittu, ottaen huomioon että kaikki tämä olisi pitänyt oppia kantapään kautta. Onneksi on helpompikin tapa.

Me Practialla olemme erikoistuneet työyhteisöjen kehittämiseen ihmisten oppimisen kautta. Olemme tottuneet tarjoamaan selvän hyödyn ja pysyvän lopputuloksen. Räätälöimme kaikki koulutukset yrityksen tarpeiden, kohderyhmän ja koon mukaan. Alla on esimerkkejä suosituista tuotteistamme.

Stressinhallinnallinen iltapäivä
Psykologisen stressikyselyn avulla kartoitamme henkilöstön stressitason ja analysoimme tulokset. Käymme läpi mitä stressi on, mistä se johtuu ja miten sitä voi välttää. Opimme yhdessä hoitamaan ja estämään stressiä.

Tiimityöskentelyn kehityspäivä
Alaistaito on taito – oletko Sinä hyvä alainen? Usein kuulemme puhuttavan johtamisesta, johtamistaidoista ja hyvästä tai huonosta johtajuudesta. Jokaisella johtajalla on kuitenkin johdettavanaan ihmisiä, alaisia, joiden alaistaidot ovat osa menestyksekästä johtamista. Käymme läpi alaisena olemista, alaistaitoja kehittyen paremmiksi alaisiksi.

Kauttamme myös suositut luennot ja luennoitsijat!


 


 

 

Työyhteisön ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat seikat voidaan jakaa seuraaviin kuuteen osa-alueeseen.

 

1. Yhteistyötaidot

Yhteistyötaidon kivijalka on yksilöllinen itsetuntemus. Omien voimavarojen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen voi olla haastavaa eikä aina onnistu ilman ulkopuolista ohjausta. Ihmisten ainutlaatuisuus voi parhaimmillaan olla suuri voimavara mutta myös aiheuttaa konflikteja ja kyräilyä työyhteisössä. Avainasemassa erilaisuuden hyödyntämisessä on luonnekaraktäärien tunnistaminen ja niiden oikea käyttöönotto. Näin työyhteisöstä muokkautuu kitkaton, osiensa summaa suurempi kokonaisuus.

 

2. Vuoropuhelu

Aito vuoropuhelu, dialogi, on paljon muuta kuin vuorotellen puhumista. Se on pysähtymistä, kuuntelemista, toisen kohtaamista, tiedon ja kokemusten jakamista. Se edellyttää toisesta välittämistä ja aitoa kiinnostusta keskusteluun. Parhaimmillaan vuoropuhelussa osapuolet kuuntelevat toisiaan ja rohkaisevat toisiaan ilmaisemaan myös omista näkemyksistään eroavia mielipiteitä. Vuoropuhelun taitoa voimme kehittää, ja oppimaamme hyödyntää jokapäiväisessä työssämme.

 

3. Elämänkulku

Elämänkulun tutkiminen auttaa löytämään vastauksia niin akuutteihin ongelmiin kuin olemassaolon perimmäisiin kysymyksiinkin. Jotta työnteko olisi mielekästä on meidän tiedettävä miksi me sitä teemme ja kuka työpanostamme tarvitsee. Motivaation ylläpitämiseen meidän on myös tiedettävä mihin suuntaan haluamme taitojamme kehittää ja taipumuksiamme ohjata. Kun vastaukset kysymyksiin on tiedossa, helpottuu myös junioreiden ja senioreiden yhteistyö.

 

4. Terveys ja hyvä olo

Onko terveys muutakin kuin sairauden poissaoloa? Minkälaisessa työyhteisössä meidän on hyvä olla ja miten kehitämme työyhteisöämme sellaiseksi että yksilöt, ryhmät, ja koko yhteisö voi hyvin.

 

5. Luova ongelmanratkaisu

Ongelman tiedostaminen sen kohdalle sattuessa ei aina ole itsestään selvää. Osaammeko ennakoida ongelmat ja tarttua niihin ennen kuin ne suurenevat? Yhteismitallisten käsittelymenetelmien laatiminen asiaongelmien ratkaisuun auttaa estämään ihmisten välisten ristiriitojen leviäminen koko organisaation tasolle. Ongelmattomassa organisaatiossa voimme keskittyä olennaiseen ja viihdymme kaikki paremmin.

 

6. Oppiminen, uudistuminen ja muutos

Kun organisaatio muuttuu on uuden oppiminen välttämätöntä, halusimme sitä tai emme. Vuosikymmenten saatossa kerätty taito ja osaaminen on vaarassa kadota jos ei sitä oteta haltuun. Muutosvaiheiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen on ensiarvoisen tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi myös muutosten jälkeen.

 

_MG_6182

Tervetuloa Practian uusituille kotisivuille, joilla toivomme Sinun viihtyvän. Tuotamme ja lisäämme artikkelikirjastoon jatkuvasti lisää materiaalia josta toivomme Sinulle olevan hyötyä. Etusivulta löytyvää blogia päivitämme myös säännöllisesti. Otathan yhteyttä jos uskot meidän voivan auttaa sinua tai yritystäsi. Toki kuulemme erittäin mielellämme myös mielipiteesi uusituista sivuistamme.
- Antti

Yhteystiedot

0500 369 103

antti.suvanto(at)practia.fi

Postiosoite
Kalevankatu 4 IV krs
40100 Jyväskylä

Käyntiosoite
Pohjoinen Hesperiankatu 37 A
00100 Helsinki

AAA, Korkein luottoluokitus 2011