• 1
  • 2
  • 3
%%s
%%s
%%s

Työkalut

Ohjeita hyvän unen saamiseksi

-          Mene vuoteeseen vasta, kun olet unelias ja sinua selvästi nukuttaa – älä koskaan yritä nukahtaa väkisin

-          Pyri nousemaan vuoteesta säännöllisesti samaan aikaan aamuisin, myös viikonloppuisin

Register to read more...

Muistin apukeinot

Käytämme muistiamme jatkuvasti – siksi sen pettäminen tuntuukin niin harmilliselta. Hyvälaatuisia muistilipsahduksia sattuu kuitenkin kaikille. Ensimmäinen ja tärkein asia on ymmärtää, että muistin toiminta edellyttää tarkkaavaisuutta: vireystilasi täytyy siis olla hyvä ja sinun täytyy todella olla kiinnostunut käsiteltävästä asiasta, jotta voisit siitä jotain muistaakin. Tämän lisäksi mielessä kannattaa pitää seuraavat asiat:

Register to read more...

Testaa oletko A- vai B-tyyppi!

Testin ja tulkintaohjeen löydät tästä.

Testaa mikä tyyppi olet!

Alla on kuvattu arkielämän luonnollisia tilanteita ja ongelmanratkaisupaikkoja.

Miten toimisit näissä tilanteissa?

Register to read more...

DEPS-seula

DEPS-seulan avulla voit arvioida omaa mielialaasi. Lataa PDF tästä.

Työn ilo

työn ilo
Lataa tiedosto Power Point -muodossa tästä.

Millainen pitää olla?

Lataa esitys Power Point -tiedostona tästä.

Coaching-tarjouspyyntö

Tällä lomakkeella voit pyytää tarjousta coaching-palvelusta.

Mielialapäiväkirja

Mielialapäiväkirjaa voi pitää vapaamuotoisesti tai systemaattisemmin. Mallin järjestelmällisestä mielialojen muistiin kirjaamisesta löydät tästä. Tarkoituksena on merkitä jokaisen päivän paras ja huonoin mieliala merkkaamalla ruksi taulukkoon. Kommenttiosiossa voit pohtia, mitkä tekijät vaikuttivat mielialojesi syntyyn.

Hyvässä työpaikassa -kysely

Opit pohtimaan työyhteisösi toimivuutta ja omaa rooliasi siinä ”Hyvässä työpaikassa”-kyselyn avulla. Lataa tästä.

Uupumusoirekysely

Uupumusoirekyselyn avulla voit tarkastella omaa jaksamistasi. Lataa Word-pohjainen kysely tästä.

Terapeuttinen kolmio

Sosiaalisuus

Tämän kuvion tarkoituksena on havainnollistaa erilaisia kenttiä, joihin elämämme ihmiset sijoittuvat. Suurin erotteleva tekijä kenttien välillä liittyy läheisyyden kokemiseen: mitä voin jakaa tämän ihmisen kanssa? Myös kontaktin määrä on yhteydessä siihen, mihin kenttään ihminen kuuluu – jos esimerkiksi läheinen ystävä muuttaa toiselle puolelle Suomea tai jopa maailmaa, miten läheinen hän sen jälkeen on?

HARJOITUS: Kirjoita elämääsi kuuluvien ihmisten etunimiä eri kehille. Onko jokin kenttä yli- tai aliedustettuna?

 

 

Tuottava tyytyväisyys

Aktiivinen rentoutusharjoitus

Harjoituksen tavoitteena on lisätä kehotietoisuutta sekä oppia aistimaan, milloin lihas todella on jännittynyt ja milloin rentoutunut. Harjoitus lievittää esimerkiksi ahdistuneisuutta ja kiputiloja. Halutessasi voit käyttää taustalla rauhoittavaa musiikkia, kunhan varmistat, ettei musiikki sisällä sanoja ja että se kestää koko harjoituksen ajan. Klassinen musiikki, erityisesti barokin ajan musiikki kuten Bach, sopii mainiosti. Jos palelet herkästi, ota päällesi kevyt peitto.

Register to read more...

Empatia eli myötäelämisen taito

Empatia on eräänlainen ihmissuhdetaito, ja osa inhimillistä henkistä rikkautta. Empatia tarkoittaa toisen ihmisen eläytyvää ymmärtämistä, myötäeloa ja -ymmärrystä: empaattinen ihminen todella tajuaa, mitä toinen ajattelee, tuntee, kokee ja miksi hän toimii siten kuin toimii. Empaattinen ihminen ymmärtää myös, ettei aina pysty ymmärtämään toista: hän jaksaa kuunnella erilaisessa elämäntilanteessa olevaa kanssaihmistään eikä oleta tietävänsä täsmälleen, mitä hän tuntee ja ajattelee. Empatia vaatii lisäksi kykyä lukea oikein ei-sanallisia viestejä, kuten äänensävyjä, ilmeitä ja ruumiinasentoja.

Hyvä uutinen on se, että empatiakyky on kaikkien saavutettavissa, sillä sitä voidaan oppia ja opettaa. Itsensä kehittämiseen riittää kapasiteettia kaikenikäisenä! Ihminen oppii empatiaa luonnollisesti kärsimysten kautta, mutta omaksumista voi tapahtua myös pienemmillä henkisillä kustannuksilla.

Register to read more...

Persoonallisuuden vahvuudet ja kehittämiskohteet

Itsetutkiskelua suorittaessamme meidän on tarpeen tarkastella sekä hyviä puoliamme että heikkouksiamme. Aluksi kannattaakin luetteloida näitä paperille – voit hävittää kirjoittamasi pohdinnat jälkeenpäin, jos niin haluat. Kirjoittaminen kuitenkin tuo ajatteluun lisää selkeyttä. Useimmilla ihmisillä on ainakin jonkin verran kehitettävää mm. seuraavissa luonteenpiirteissä:

Register to read more...

Personality Poker

Mihin Personality Poker sopii?

Personality Poker sopii erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan

-          testata yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja

-          selvittä yksilön ja tiimin kehittymismahdollisuuksia

-          määrittää henkilökohtaista asemaa ryhmässä

-          kehittää tiimin toimivuutta

-          lisätä itsetuntemusta ja toisten tuntemista

-          vahvistaa palautekulttuuria.

Register to read more...

Kaavio

Sitoutuminen vaatii luottamusta ja ristiriitojen sietämistä. Lataa MS PowerPoint tiedosto tästä: kaavio.ppt

Minä

 

Tämän kuvion tarkoituksena on havainnollistaa sitä, miten me jokainen kohtaamme epämukavuuden eri tavalla. Konkretisoidaan kuvion nuolet ensin ilmansuunniksi: koillinen, kaakko, lounas ja luode. Jos kohtaamme epämukavuutta koilliseen osoittavan nuolen mukaisesti, saamme varsinaisen onnenkantamoisen. Näin käy, jos esimerkiksi koulussa ei koskaan lue läksyjään, mutta oppii silti helposti – kasvu ei siis vaadi ponnistelua. Kaakkoon osoittavaa nuolta kulkien lähdemme epämukavuuteen huonosti valmistautuneena. Tällöin vaihtoehdoksi jää perääntyminen, epävarmuuteen jähmettyminen tai sen läpi taisteleminen. Lounaaseen osoittava nuoli havainnollistaa tilannetta, jossa yksilö on huomannut epämukavuuden olevan vastenmielistä ja pelottavaa: tällöin hallinnan alueelle palaaminen tuntuu toimivalta. Luoteista nuolta pitkin kulkija taas on taistelijaluonne: kohtaa epämukavuuden suoraan ja voittaa sen.

Mikään näistä suhtautumistavoista ei ole toista parempi, vaan ne kaikki tulisi hallita. On esimerkiksi täysin sallittua palata lepäämään, jos omat voimat eivät enää riitä. Epämukavuuden voittaminen synnyttää kuitenkin runsaasti mielihyvää ja samalla oma turvallisuusvyöhyke vahvistuu jatkuvasti. Kenenkään ei siis tulisi jäädä kovin pitkäksi aikaa omalle mukavuusalueelleen, sillä se laiskistuttaa henkisesti. Toisaalta jatkuva epämukavuutta vastaan taisteleminenkaan ei välttämättä ole oikotie onneen: edellä kuvatut ”taistelijaluonteet” ovat usein yksinäisiä susia vailla suurta ystäväpiiriä.

HARJOITUS: Minkä nuolen sinä useimmiten valitset? Minkälaisissa tilanteissa epämukavuuden kanssa taistelu on erityisen haastavaa?

Lataa MS PowerPoint tiedosto tästä: mina.ppt

Nelikenttä

Työyhteisön toiminnassa ja palautteen antamisessa on otettava huomioon monta seikkaa. Lataa MS PowerPoint tiedosto tästä: nelikantta.ppt

Transaktioanalyysi

Transaktioanalyysi on psykologian teoria ja menetelmä, joka käsittelee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Lataa MS PowerPoint tiedosto tästä: transaktioanalyysi.ppt

Työkuormitus

Työkuormitusta arvioitaessa on otettava huomioon sekä työntekoa helpottavat kuin sitä vaikeuttavatkin tekijät. Lataa MS PowerPoint tiedosto tästä: tyokuormitus.ppt

Luonnetyypit

Jos tavoittelisimme vain onnellisuutta, kaikki olisi helppoa. Mutta me haluamme olla onnellisempia kuin muut ihmiset, ja siinä piilee ongelma: kuvittelemme muut onnellisemmiksi kuin he ovat. (Montesquieu)

Luonnetyyppi on sekoitus hallitsevia luonteenominaisuuksia, piileviä persoonallisuuspiirteitä ja temperamenttia. Siihen sisältyy myös omia ja yhteisön perinteitä sekä opittuja ja luontaisia käyttäytymismalleja. Se muodostaa tärkeän osan ihmisen kokonaispersoonallisuudesta. Sen merkitys on tiedostettu pitkään psykologiassa ja sen edeltäjässä, filosofiassa, vielä pidempään. Antiikin Kreikan matkakirjailija Pausanias kertoo Apollonin temppeliin Delfoihin kirjoitetuista kahdesta filosofisesta ajatelmasta: ”tunne itsesi” sekä ”kohtuus kaikessa” (tai ”ei mitään liikaa”).

Lataa koko artikkeli MS Word tiedostona tästä: luonnetyypit.doc

_MG_6182

Tervetuloa Practian uusituille kotisivuille, joilla toivomme Sinun viihtyvän. Tuotamme ja lisäämme artikkelikirjastoon jatkuvasti lisää materiaalia josta toivomme Sinulle olevan hyötyä. Etusivulta löytyvää blogia päivitämme myös säännöllisesti. Otathan yhteyttä jos uskot meidän voivan auttaa sinua tai yritystäsi. Toki kuulemme erittäin mielellämme myös mielipiteesi uusituista sivuistamme.
- Antti

Yhteystiedot

0500 369 103

antti.suvanto(at)practia.fi

Postiosoite
Kalevankatu 4 IV krs
40100 Jyväskylä

Käyntiosoite
Pohjoinen Hesperiankatu 37 A
00100 Helsinki

AAA, Korkein luottoluokitus 2011